Afvalwater

Waterzuiveringsinstallaties

Op rioolwaterzuiveringsinstallaties en industriële afvalwaterzuiveringen wordt door middel van anaerobe zuiveringsstappen en slibgisting biogas geproduceerd. Onze inspecties worden veelal preventief uitgevoerd om zeker te zijn dat een productielocatie vrij is van gaslekkages. Desondanks worden toch vaak één of meerdere lekkages gevonden. Deze kunnen ontstaan doordat leidingwerk als gevolg van seizoensinvloeden en wisselende temperaturen uitzetten en krimpen. Bij aansluitingen van leidingwerk kunnen hierdoor kleine openingen ontstaan waardoor gas eenvoudig kan ontsnappen.

Voordelen

  • Snelle detectie
  • Eenvoudige detectie op slecht/niet toegankelijke locaties
  • Zonder onderbreking van processen
  • Pro-actief preventie

Projecten

Suikerunie

RWZI Nijmegen

RWZI Arnhem