ACHTERGROND

Kwaliteit

Bij onze inspecties wordt gebruik gemaakt van geavanceerde apparatuur. Zo maken wij voor bijvoorbeeld de detectie van gassen gebruik van zogenaamde Optical Gas Imaging (OGI). Gasdetectieapparatuur die in staat is om ruim 400 verschillende gassoorten te detecteren en visualiseren. Gassen zoals bijvoorbeeld Ethaan, Propyleen, Methaan en Methanol.

Specifiek voor ATEX zones gebruiken wij bijvoorbeeld de GFx320, welke de volgende veiligheidscertificaten heeft:

  • ATEX/IECEx, Ex ic nC op is IIC T4 Gc II 3 G
  • ANSI/ISA-12.12.01-2013, Class I Division 2
  • CSA 22.2 No. 213, Class 1 Division 2

OGI

Optical Gas Imaging (O.G.I.) is een moderne warmtebeeldtechnologie die gebruikmaakt van zeer gevoelige infraroodcamera’s om zeer kleine diffuse emissies van industriële gassen te detecteren. Stoffen als methaan, zwavelhexafluoride en nog honderden andere gassen kunt u door middel van deze technologie nauwkeurig en veilig detecteren, zonder dat er hiervoor systemen uitgezet moeten worden. Met de OGI-camera’s kunt u snel brede delen van apparatuur scannen en gebieden onderzoeken die moeilijk te bereiken zijn met traditionele contactmeetinstrumenten.

Doordat u op deze manier snel, nauwkeurig en veilig (gas)lekken kunt detecteren, kunt u specifieke reparaties uitvoeren, grote schades voorkomen en onveilige situaties voorkomen. Deze camera’s zijn het afgelopen decennium wereldwijd gebruikt en worden nu door toezichthouders erkend als het beste systeem voor emissiereductie.

De adviseurs van Gascamera Services en de apparatuur voldoen aan diverse certificeringen. Met de GFx320 Gasdetectiecamera kan Gascamera Services tot wel 400 gassen zichtbaar maken.

 

ERvaring

Wij hebben inmiddels al flink wat ervaring opgedaan in de 3 jaar dat Gascamera Services bestaat. Gascamera Service is onderdeel van Ekwadraat. Ekwadraat is een adviesbureau voor duurzame energie dat al sinds 2003 werkzaam is binnen deze branche. Met deze aanvullende service kunnen wij onze klanten nog specifieker helpen en een compleet pakket aan diensten aanbieden. Daarnaast is het doel om de energietransitie te versnellen, dit doen wij dan ook door uitstoot door lekkages terug te dringen, voor beter luchtkwaliteit. 

Contact

U neemt contact met ons op, wij sturen u een vragenblad toe die u vervolgens ingevuld aan ons retourneert. Op basis van uw informatie maken wij een offerte en sturen wij u deze zo spoedig mogelijk toe.

Inspectie inplannen

Zodra u akkoord bent met ons voorstel in de offerte en deze ondertekend aan ons retour heeft gestuurd, gaan wij in gezamenlijk overleg de inspectie met u inplannen.

Inspectie

De inspectie vindt plaats waarbij op de betreffende locatie een vooroverleg plaatsvindt met de betreffende contactpersoon. Bij voorkeur wordt de volledige inspectie uitgevoerd onder begeleiding van een plaatselijke operator of een persoon die bekend is met de installatie en de productielocatie.

Lekkage labels

Zodra u akkoord bent met ons voorstel in de offerte en deze ondertekend aan ons retour heeft gestuurd, gaan wij in gezamenlijk overleg de inspectie met u inplannen.

Overzicht lekkages

In een overzicht worden de locaties van de betreffende gaslekkages toegelicht en wordt advies gegeven op welke wijze de lekkage kan worden gerepareerd.

Filmmateriaal

Het filmmateriaal die tijdens de inspectie van de gevonden gaslekkages gemaakt zijn, worden digitaal toegestuurd via een beveiligd online data overdrachtssysteem. U kunt deze filmbestanden vervolgens downloaden en opslaan op uw PC.

Evaluatie

Nadat u de rapportage en het filmmateriaal heeft bekeken nemen wij graag nog een keer contact met u op voor een kort evaluatiegesprek om te horen of de opdracht door ons naar wens is uitgevoerd en voor beantwoording van eventuele resterende vragen.

Onze werkwijze
In 7 stappen

U wilt uw installatie laten controleren, hoe gaat dit dan in zijn werk? Gascamera Services volgt 7 stappen. Hieronder brengen wij deze in beeld.