Wij maken gaslekkages zichtbaar

Gascamera Services gelooft in een wereld zonder schadelijke broeikasgasemissies en een fossiel vrije duurzame samenleving. Wij maken broeikasgasemissies inzichtelijk en helpen deze terugdringen en voorkomen. Praktisch, pragmatisch eerlijk en betrouwbaar.

Wij voeren gasinspecties uit binnen verschillende sectoren. De installaties van onze klanten zijn gerelateerd aan de volgende sectoren: industrie, biogas, afvalwater, olie & gas en geothermie. Wij leveren inspecties, oplevercontroles, handhaving en onderzoek.

Wij doen inspecties ten behoeve van

Veiligheid

Hoger rendement

Emissiereductie

Projecten

Soprema

Attero Wijster

Danone

BEC Coevorden