Biogas

Industrieel biogas

Biogas is een duurzame bron van energie. Echter bestaat biogas voor het grootste deel uit het component methaan, wat naast een brandbaar gas ook een schadelijk broeikasgas is. Daarom is het voorkomen en oplossen van methaanemissies uit biogas een belangrijke activiteit van Gascamera Services.

Biogasproductie vindt plaats bij o.a. waterzuiveringen en bio vergistingsinstallaties in de voedingsmiddelenindustrie en de afvalverwerkende industrie van bijvoorbeeld GFT. Tijdens een inspectie wordt de gehele installatie gecontroleerd op eventuele biogaslekkages.

Wij voeren onze inspecties veelal preventief uit om zeker te zijn dat een productielocatie vrij is van gaslekkages. Desondanks worden toch vaak diverse emissies en/of meerdere lekkages gevonden. Deze kunnen ontstaan doordat leidingwerk bijvoorbeeld als gevolg van werkzaamheden, seizoensinvloeden en incidenten.

Een veilige installatie zonder emissies is automatische een milieuvriendelijke installatie zonder financiële verliezen.

Gascamera Servies helpt u graag uw installatie emissie en lekvrij te maken en houden.

Voordelen

Indien uw installatie gaslekkages bevat, kan dit u veel geld kosten. Vul hieronder de voorbeeldberekening in van uw biogasproductie m³ per uur en ontvang een indicatie van uw mogelijke verlies.

 

Argrarisch biogas

Agrarische biogas

Bij vergisting van agrarische biomassastromen zoals mest, natuurgras en andere organische reststromen wordt biogas geproduceerd. Biogas is een duurzame bron van energie. Echter bestaat biogas voor het grootste deel uit het component methaan, wat naast een brandbaar gas ook een schadelijk broeikasgas is. Daarom is het voorkomen en oplossen van methaanemissies uit biogas een belangrijke activiteit van Gascamera Services.

Onze inspecties worden veelal preventief uitgevoerd om zeker te zijn dat een productielocatie vrij is van gaslekkages. Desondanks worden toch vaak één of meerdere lekkages gevonden. Deze kunnen ontstaan doordat leidingwerk als gevolg van seizoensinvloeden en wisselende temperaturen uitzetten en krimpen. Bij aansluitingen van leidingwerk kunnen hierdoor kleine openingen ontstaan waardoor gas eenvoudig kan ontsnappen.

Onze collega’s voeren lekkagemetingen uit bij uw installatie en afhankelijk van uw behoefte stellen wij een rapport op, voorzien deze van foto’s, sturen u de video-opnamen van de inspectie of voorzien u van praktisch advies voor eventuele reparaties of preventieve maatregelen. Dankzij onze grote en uitgebreide ervaring in de biogassector kunnen wij u snel helpen en ondersteunen en de inspecties efficiënt uitvoeren. Desgewenst ondersteunen of adviseren wij voor een monteur welke aansluitend direct eventuele reparaties uit kan voeren.

Voordelen

Indien uw installatie gaslekkages bevat, kan dit u veel geld kosten. Vul hieronder de voorbeeldberekening in van uw biogasproductie m³ per uur en ontvang een indicatie van uw mogelijke verlies.

 

Projecten

Suikerunie

Attero Wijster

BEC Coevorden