Handhaving, regelgeving en de IR gasmeetcamera

Geplaatst op 2 april 2020 door Gascamera Services

Door de werkzaamheden met de IR- gasmeetcamera komen we op veel verschillende locaties waar stort en biogas wordt geproduceerd, zoals rioolwater- en afvalwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s, AWZI’s), voormalige vuilstorten en vergistingsinstallaties. Door deze installaties te onderzoeken met een IR- gasmeetcamera kom je soms verrassende methaangaslekkages tegen.

We zien met de IR- gasmeetcamera vluchtige organische koolwaterstoffen zoals methaan emissies. Naast de eerdergenoemde installaties kunnen we dus ook aardgaslekkages waarnemen bij vele andere bedrijven.

Er zijn verschillende aanleidingen voor een inspectie bij deze installaties. Bijvoorbeeld een jaarlijkse controle, deze komt uit het onderhoudsprogramma van de installatie of is als een voorschrift opgenomen in de verleende vergunning. We zien in de nieuwere vergunningen steeds vaker dat er een voorschrift is opgenomen waarbij de installatie periodiek gecontroleerd moet worden door een IR- gasmeetcamera. 

Soms voeren we in het bijzijn van de omgevingsdienst een IR- gasmeetcamera-inspectie uit, als de oorzaak van geurklachten door de omgeving niet te herleiden zijn. Als er lekkages zijn aangetroffen, die deze geurklachten kunnen veroorzaken, komt er vaak nog een vervolgafspraak om aan te tonen dat deze lekkages zijn verholpen.

Gelukkig zijn er steeds meer ondernemers die ons weten te vinden voor een periodieke controle of als men zelf te veel stort-/biogas ruikt. Het is altijd beter om geurklachten uit de omgeving of handhaving vanuit de omgevingsdienst te vermijden.

De ondernemer van de vergistinginstallatie waarbij we een forse methaanlekkage hebben geconstateerd, had zijn installatie goed op orde. De methaanlekkage was op 6 tot 7 meter boven maaiveld. Daarnaast staat er ter plaatse, ook door de bouwwerken, meestal wind. Hij had dus niet de herkenbare biogas geur geroken. Tijdens de IR- gasmeetcamera-inspectie controle is door een onderhoudsbedrijf de methaanlekkage verholpen. Dit konden we gelijk constateren met de IR- gasmeetcamera.