Geothermie

Aardgaswinning

De aardgaswinning heeft te maken met relatief hoge gasdrukken (>65 bar) en grote hoeveelheden gas dat bij winning wordt getransporteerd. Zelfs hele kleine gaslekkages kunnen onder deze omstandigheden voor een grote methaanuitstoot leiden. Methaan is als broeikasgas 25 maal sterker dan CO2 waardoor het één van de meest effectieve bronnen is waar broeikasgasemissies gereduceerd kunnen worden. Onze inspecties worden veelal preventief uitgevoerd om zeker te zijn dat een productielocatie vrij is van gaslekkages. Desondanks worden toch vaak één of meerdere lekkages gevonden. Deze kunnen ontstaan doordat leidingwerk als gevolg van seizoensinvloeden en wisselende temperaturen uitzetten en krimpen. Bij aansluitingen van leidingwerk kunnen hierdoor kleine openingen ontstaan waardoor gas eenvoudig kan ontsnappen.

Projecten

Soprema

Danone

Frimex