Industriële vergisters
Olie en gas
Image is not available
Slider

De aardgaswinning heeft te maken met relatief hoge gasdrukken (>65 bar) en grote hoeveelheden gas dat bij winning wordt getransporteerd. Zelfs hele kleine gaslekkages kunnen onder deze omstandigheden voor een grote methaanuitstoot leiden. Methaan is als broeikasgas 25 maal sterker dan CO2 waardoor het één van de meest effectieve bronnen is waar broeikasgasemissies gereduceerd kunnen worden. Onze inspecties worden veelal preventief uitgevoerd om zeker te zijn dat een productielocatie vrij is van gaslekkages. Desondanks worden toch vaak één of meerdere lekkages gevonden. Deze kunnen ontstaan doordat leidingwerk als gevolg van seizoensinvloeden en wisselende temperaturen uitzetten en krimpen. Bij aansluitingen van leidingwerk kunnen hierdoor kleine openingen ontstaan waardoor gas eenvoudig kan ontsnappen.

GFx320 Gasdetectiecamera

Voor inspecties wordt gebruik gemaakt van onze state-of-the-art GFx320 gasdetectiecamera van FLIR. De camera is in staat ruim 400 verschillende gassoorten te detecteren waaronder:

Ethaan                 Propyleen              

Methaan             Methanol                

Isopreen             Butaan               

Octaan                Hexane                    

Heptane              Xylene                     

Benzeen              Pentaan               

Propaan              Tolueen

Ethanol               Ethylene

 

De GFx320 heeft de volgende veiligheidscertificaten:

ATEX/IECEx, Ex ic nC op is IIC T4 Gc II 3 G

ANSI/ISA-12.12.01-2013, Class I Division 2

CSA 22.2 No. 213, Class 1 Division 2

Bereken uw gasverlies op jaarbasis

GFx320 Gasdetectiecamera

Voor inspecties wordt gebruik gemaakt van onze state-of-the-art GFx320 gasdetectiecamera van FLIR. De camera is in staat ruim 400 verschillende gassoorten te detecteren waaronder:

Ethaan                 Propyleen              

Methaan             Methanol                

Isopreen             Butaan               

Octaan                Hexane                    

Heptane              Xylene                     

Benzeen              Pentaan               

Propaan              Tolueen

Ethanol               Ethylene

De GFx320 heeft de volgende veiligheidscertificaten:

ATEX/IECEx, Ex ic nC op is IIC T4 Gc II 3 G

ANSI/ISA-12.12.01-2013, Class I Division 2

CSA 22.2 No. 213, Class 1 Division 2

Bereken uw gasverlies op jaarbasis

Stappenplan Gascamera Services

Contact

U neemt contact met ons op, wij sturen u een vragenblad toe die u vervolgens ingevuld aan ons retourneert. Op basis van uw informatie maken wij een offerte en sturen wij u deze zo spoedig mogelijk toe.

Inspectie inplannen

Zodra u akkoord bent met ons voorstel in de offerte en deze ondertekend aan ons retour heeft gestuurd, gaan wij in gezamenlijk overleg de inspectie met u inplannen.

Inspectie

De inspectie vindt plaats waarbij op de betreffende locatie een vooroverleg plaatsvindt met de betreffende contactpersoon. Bij voorkeur wordt de volledige inspectie uitgevoerd onder begeleiding van een plaatselijke operator of een persoon die bekend is met de installatie en de productielocatie.

Lekkage labels

De locaties van eventuele gevonden gaslekkages worden tijdens de inspectie gelabeld en genummerd. Tevens worden van deze locaties foto’s en filmmateriaal gemaakt dat bij uitwerking in het rapport zullen worden beschreven. 

Overzicht lekkages

In een overzicht worden de locaties van de betreffende gaslekkages toegelicht en wordt advies gegeven op welke wijze de lekkage kan worden gerepareerd.

Filmmateriaal

Het filmmateriaal die tijdens de inspectie van de gevonden gaslekkages gemaakt zijn, worden digitaal toegestuurd via een beveiligd online dataoverdrachtsysteem. U kunt deze filmbestanden vervolgens downloaden en opslaan op uw PC.

Evaluatie

Nadat u de rapportage en het filmmateriaal heeft bekeken nemen wij graag nog een keer contact met u op voor een kort evaluatiegesprek om te horen of de opdracht door ons naar wens is uitgevoerd en voor beantwoording van eventuele resterende vragen.

Wilt u meer weten over een gasdetectie bij een aardgaswinning locatie of een vrijblijvende offerte aanvragen voor een inspectie?

Kom in contact met ons door te bellen naar 06-83991818 of door te klikken op de contact knop.