Hoe werkt het?
Image is not available
Slider

Inspectie volgens NTA 8399

U wilt uw gasinstallatie laten controleren? Hoe gaat dit dan in zijn werk? Gascamera Services volgt 7 stappen. Hieronder brengen wij het stappenplan in beeld.

Contact

U neemt contact met ons op, wij sturen u een vragenblad toe die u vervolgens ingevuld aan ons retourneert. Op basis van uw informatie maken wij een offerte en sturen wij u deze zo spoedig mogelijk toe.

Inspectie inplannen

Zodra u akkoord bent met ons voorstel in de offerte en deze ondertekend aan ons retour heeft gestuurd, gaan wij in gezamenlijk overleg de inspectie met u inplannen.

Inspectie

De inspectie vindt plaats waarbij op de betreffende locatie een vooroverleg plaatsvindt met de betreffende contactpersoon. Bij voorkeur wordt de volledige inspectie uitgevoerd onder begeleiding van een plaatselijke operator of een persoon die bekend is met de installatie en de productielocatie.

Lekkage labels

De locaties van eventuele gevonden gaslekkages worden tijdens de inspectie gelabeld en genummerd. Tevens worden van deze locaties foto’s en filmmateriaal gemaakt dat bij uitwerking in het rapport zullen worden beschreven. 

Overzicht lekkages

In een overzicht worden de locaties van de betreffende gaslekkages toegelicht en wordt advies gegeven op welke wijze de lekkage kan worden gerepareerd.

Filmmateriaal

Het filmmateriaal die tijdens de inspectie van de gevonden gaslekkages gemaakt zijn, worden digitaal toegestuurd via een beveiligd online dataoverdrachtsysteem. U kunt deze filmbestanden vervolgens downloaden en opslaan op uw PC.

Evaluatie

Nadat u de rapportage en het filmmateriaal heeft bekeken nemen wij graag nog een keer contact met u op voor een kort evaluatiegesprek om te horen of de opdracht door ons naar wens is uitgevoerd en voor beantwoording van eventuele resterende vragen.