Gaslekkages opsporen voor een hoger rendement uit uw gas producerende of gas verwerkende installatie!

Geplaatst op 23 december 2019 door Gascamera Services

Veel (broeikas)gassen zijn reukloos en voor het blote oog onzichtbaar. Het komt dan ook vaak voor dat gaslekkages lange tijd onopgemerkt blijven. Naast milieu- en veiligheidsrisico’s zorgt dit bij bijvoorbeeld biogasinstallaties en aardgasinstallaties voor inkomstenderving. Bij koelinstallaties, waar een gas zoals CO2 of ammoniak als koelmiddel wordt gebruikt, voor een verhoging van de exploitatiekosten.

Directe besparing of extra inkomsten genereren
Van veel klanten horen wij na en tijdens een Gascamera inspectie dat ze niet verwacht hadden dat een eenvoudige inspectie zoveel inzicht geeft én directe besparingen of extra inkomsten genereert. Ja, maar hoe dan? Vraagt u zich nu zeker af! In een eenvoudig uitleg aan de hand van twee gaslek cases geven wij graag antwoord op deze vraag.

Voorbeeld case 1
Onze Gascamera inspecteur stuit tijdens een op locatie uitgevoerde inspectie, van een CO2 gevuld koelsysteem, op een lekkage. De lekkage wordt dit keer, zoals vaak, vastgesteld op een onverwachte plek. De inspectie is op verzoek van de klant ingezet omdat er wekelijks flinke hoeveelheden CO2 moet worden bijgevuld en de monteurs van het bedrijf na dagenlang zoeken met snuffelaars geen lekkages hebben kunnen vaststellen. De inspectie vergt van onze monteur, inclusief het voorrijden, voorbereiden en inspecteren een halve ochtend aan tijd. Daarnaast geeft het in heldere beelden haarfijn informatie over de lekkage waarmee de monteurs het probleem snel kunnen verhelpen. De besparing op wekelijks CO2 bijvullen bleek € 250,- per week waarbij de monteurs reeds € 1.900, – aan voorrijkosten en fout onderzoek hadden besteed. De totale kosten van onze inspectie en rapportage lagen op € 2.500, -.

Voorbeeld case 2
Een ander voorbeeld is de inspectie van een (bio)gas producerende installatie. De gehele installatie wordt door twee van onze inspecteurs als reguliere inspectie gecheckt. Tijdens de inspectie worden op 4 punten lekkages vastgesteld. Uit een nadere analyse wordt de totale gaslekkage geschat op zo’n 40 m³/uur. Uit een gesprek met de ondernemer blijkt dat het vermoeden bestaat dat de lekkages al zeker 3 maanden aanwezig zijn. Duidelijk is dat iedere kuub gas ca. € 0,45 aan waarde heeft. Naar schatting is er daarmee reeds € 39.000, – aan waarde weggelekt. De inspectie van € 4.000, – en reparatiekosten van € 2.500, – bleken daarmee vlot terugverdiend. Niet te vergeten de milieuwinst die de reparatie met zicht meebrengt.

Veiligheid
Gaslekkages kunnen ook onveilige en ongezonde situaties opleveren. Methaan is een voorbeeld van een explosief gas. Ammoniak en zwavelwaterstof zijn voorbeelden van giftige gassen die in bepaalde concentraties zelfs dodelijk kunnen zijn. Het opsporen van lekkages en het verhelpen daarvan verhoogd daarom de veiligheid van de directe omgeving en voorkomt derving van inkomsten of verhoogde exploitatiekosten.

Maar hoe spoor je een lekkage op als deze onzichtbaar, reukloos of niet te horen is? Dit is mogelijk met behulp van een gasdetectiecamera. Gascamera Services maakt bij haar inspecties gebruik van camera’s met Optical Gas Imaging (OGI). Deze camera’s zijn in staat om ruim 400 verschillende gassoorten zoals bijvoorbeeld methaan, ammoniak en CO2 te detecteren en visualiseren.

Methaan is over 100 jaar gezien een 25 maal sterker broeikasgas dan CO2. Methaan komt bij allerlei natuurlijke processen vrij, maar ook door menselijke toedoen zoals bijvoorbeeld veeteelt en lekkages bij aardgas- en vergistingsinstallaties. Methaan is het grootse bestandsdeel van aardgas en biogas. Biogas kan verkregen worden door bijvoorbeeld vergisting van biologisch afbreekbare reststromen, zoals mest en co-producten vanuit de landbouw of rioolslib.

Het voorkomen van een lekkage van 1 m³ methaan per uur (= 0.72 kg puur methaan) over een heel jaar staat gelijk aan de emissie van 185 ton CO2 per jaar. Om dit getal in perspectief te plaatsen: een huishouden stoot jaarlijks ca. 21 ton CO2 uit per jaar, direct en indirect door consumeren van goederen, reizen etc. alleen de uitstoot van energie door een huishouden is zo’n 8 ton per jaar volgens Milieu Centraal.